Background พิมพ์

บริษัทลานไนซ์ก่อตั้งเมื่อปี 2002 โดยดำเนินธุรกิจ ด้านการออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาให้กับลูกค้าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โดยเน้นที่การออกแบบและสร้างเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การลดต้นทุน การเพิ่มกำลังการผลิต

การลดของเสีย หรือการนำเครื่องจักรเข้ามาทดแทนแรงงานเป็นต้น รวมไปถึงงานออกแบบเกี่ยวกับระบบ Mechanism เฉพาะส่วน , งานวิเคราะห์และตรวจสอบโครงสร้างต่างๆ นอกจากนั้นเรายังให้บริการด้านการผลิตชิ้นส่วนในงานอุตสาหกรรม ซึ่งเราได้รวบรวมกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนในงานอุตสาหกรรมต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มงาน Parts machining หรือกลุ่มงาน precise machining รวมไปถึง งาน Sheet metal ต่างๆ ซึ่งเรามีเครื่องจักรหลากหลายประเภท ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

ในปี 2003 บริษัทลานไนซ์ได้เข้าร่วมกับโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไทย (ITAP) ของสำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ โดยเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องจักร ให้บริการกับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ทำให้เรามีส่วนร่วมในการนำเทคโนโลยีเข้าไปพัฒนากลุ่มผู้ผลิตในหลากหลายประเภทอุตสาหกรรม ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับทดแทนการใช้ฝีมือแรงงาน และการเพิ่มกำลังการผลิตเป็นหลัก

ตลอดเวลาตั้งแต่เริ่มธุรกิจ เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานออกแบบวิศวกรรมโดยสอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตที่ไม่หยุดนิ่ง ทำให้เราสามารถสร้างผลงานได้อย่างหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ของลูกค้าด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของวิศวกรลานไนซ์