Home
บริษัท ลานไนซ์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ออกแบบ พัฒนาเครื่องจักร เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม และงานวิศวกรรม เครื่องจักรระบบอัตโนมัติ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตโดยเน้นการนำเครื่องจักรเข้ามาช่วย รวมถึงตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการพัฒนาเครื่องจักรสำหรับเป็นผลิตภัณฑ์ของตัวเอง

"เราคือตัวช่วยที่เปลี่ยนสิ่งที่คุณคิดให้ออกมาเป็นผลงานที่คุณสัมผัสได้จริง"

โดยเราได้ผนวกองค์ความรู้ในความเชี่ยวชาญในงานของลูกค้า รวมกับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการออกแบบของเรา ทำให้แนวคิดของลูกค้าเป็นความจริงขึ้นมาได้ เราสร้างนวัตกรรมให้กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม
ลานไนซ์ เป็น ผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร และงานอุตสาหกรรมภายใต้ชื่อ LANZEN PART ด้วยแนวคิดของระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น ประสานความร่วมมือกับกลุ่มผู้ผลิตมากกว่า 150 โรงงาน ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกกระบวนการ ที่ลูกค้าต้องการ อ่านต่อ
บริษัทลานไนซ์ บริการด้านการออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาให้กับลูกค้าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โดยเน้นที่การออกแบบและสร้างเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การลดต้นทุน การเพิ่มกำลังการผลิต การลดของเสีย หรือการนำเครื่องจักรเข้ามาทดแทนแรงงานเป็นต้นอ่านต่อ
บริษัทลานไนซ์ ออกแบบเกี่ยวกับระบบ Mechanism เฉพาะส่วน , งานวิเคราะห์และตรวจสอบโครงสร้างต่างๆ นอกจากนั้นเรายังให้บริการด้านการผลิตชิ้นส่วนในงานอุตสาหกรรม ซึ่งเราได้รวบรวมกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนในงานอุตสาหกรรมต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มงาน Parts machining หรือกลุ่มงาน precise machining รวมไปถึง งาน Sheet metal ต่างๆ ซึ่งเรามีเครื่องจักรหลากหลายประเภท ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมอ่านต่อ